Sağlık Birimleri Demirbaş Takip Sistemi

Hastanede bulunan tüm medikal ekipmanların RFID teknolojisini kullanarak yürüttüğümüz demirbaş takip ve yönetim sistemi ile hastaneye ait tüm demirbaş verilerinin dijital ortamda saklanarak ve işlenerek, raporların güncel kalması, zimmet işlemlerinin anında gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplarının düzgün hesaplanması, garanti ve bakım işlemlerinin zamanında yapılması, sayım işlemlerinin güvenli ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

  • Gerçek zamanlı demirbaş yönetimi,
  • Zimmet listelerinin ve tutanakların saniyeler içinde hazırlanması,
  • Demirbaşların yıpranma veya eskime paylarının hesaplanması,
  • Mevcut depo, muhasebe vb. programlara veri entegrasyonunun sağlanması,
  • Garanti ve bakım sürelerinin takibi

 gibi zaman alan önemli iş süreçlerinin kesin doğrulukla ve kayıpsız sağlanması ARD SAĞLIK tarafından sunulmaktadır.