Hastane Demirbaş Takip Sistemi

Hastane Demirbaş Takip Sistemi

Hastanede bulunan tüm medikal ekipmanların RFID teknolojisini kullanarak yürüttüğümüz demirbaş takip ve yönetim sistemi ile hastaneye ait tüm demirbaşların verilerinin dijital ortamda saklanarak ve işlenerek, raporların güncel kalması, zimmet işlemlerinin anında gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplarının düzgün hesaplanması, sayım işlemlerinin güvenli ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

yeni

Gerçek zamanlı demirbaş yönetimi,

Zimmet listelerinin ve tutanakların saniyeler içinde hazırlanması,

Demirbaşların aşınma, yıpranma veya eskime paylarının hesaplanması,

Mevcut depo, muhasebe vb. programlara veri entegrasyonunun sağlanması gibi zaman alan önemli iş süreçlerinin kesin doğrulukla ve kayıpsız sağlanması ARD SAĞLIK tarafından sunulmaktadır.